Phần mềm quản lý Nhà hàng - Supersoft NetRes
Xây dựng thực đơn, quản lý và kiểm soát doanh số bán hàng theo từng quầy, theo từng nhân viên, theo ca, theo ngày, theo tháng, theo năm, tính toán lãi/lỗ theo từng ngày, lãi/lỗ theo tháng, lãi/lỗ theo mặt hàng, lãi/lỗ nhóm hàng, có thể bán mã mở (món theo yêu cầu của khách), đáp ứng các nghiệp vụ tách bàn, gộp bàn, chuyển bàn, đặt bàn trước,…dùng cho cả máy tính PC bình thường hay máy POS (máy cảm ứng), in nhiều loại khổ giấy (giấy B5 – A4 cắt ngang, giấy cuộn loại máy in chuyên dụng,…) chạy trên máy đơn PC hay máy Mạng (LAN, Client/Server, VPN,…)….
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU