Phần mềm quản lý Dịch vụ cầm đồ - Supersoft NetPledge
Quản lý doanh số cầm cố theo ca, theo nhân viên, theo quầy dịch vụ, kiểm soát doanh số theo ngày, theo tháng, quý, năm,… xây dựng và quản lý giá (giá niêm yết, giá tự do, lãi xuất quy định, lãi suất tự do), lập mã số hiện vật, biên nhận cầm cố, tự động tính lãi, doanh thu từ lãi, cảnh báo các gói cầm cố quá hạn, cảnh báo gói cầm cố gần hạn chuột, quản lý gói đủ điều kiện thanh lý, nợ xấu,..
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU